Neno La Leo – Chapeo Ya Wokovu

Usijivune Na Kujaa Kiburi Kwa Vipaji Na Karama Za Kiroho Alizokupa Mungu

Kwa maana ni nani aliyewafanya kuwa tofauti na wengine? Ni nini mlicho nacho ambacho hamkupokea? Nanyi kama mlipokea, kwa nini mnajivuna kama vile hamkupokea? 1 Wakorintho 4:7 NEN. Moja ya misingi ya kutambua kwa mwamini, unyenyekevu wa Kikristo ni kutambua kwamba vipaji vya asili na karama za kiroho tulizonazo zinatoka kwa Mungu. Zikiwa zinatoka kwa [...]

By | December 2nd, 2022|Neno La Leo|0 Comments

Usiharibu Hekalu La Bwana Utajiletea Matatizo

"Kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo. Kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndilo ninyi", 1 Kor 3:17 SUV. Mtume anatoa moja ya maonyo makali kwa yeyote anayehusika na ujenzi wa kanisa la Kristo. Andiko hili ni muhimu sana kwa mtumishi yeyote anayesimama kufundisha au kuhubiri wengine. Mtu yeyote atakayeliharibu [...]

By | December 1st, 2022|Neno La Leo|0 Comments

Mtu Aliye Imara Katika Imani Amsaidie Na Kumvumilia Yule Aliye Dhaifu

"Basi imetupasa sisi tulio na nguvu kuuchukua udhaifu wao wasio na nguvu, wala haitupasi kujipendeza wenyewe", Rum 15:1 SUV. Mtume Paulo anafundisha jambo la msingi sana kwa kanisa, hasa wale waliokomaa katika imani na wale ambao bado wachanga kiroho. Sura 14 tuliona mtume Paulo akiwafundisha Warumi kuhusu siku na vyakula, vile watu walikuwa wanahukumiana katika [...]

By | November 26th, 2022|Neno La Leo|0 Comments

Usiwe Mbishi Kwenye Eneo Ulilo Mchanga Na Usimhukumu Mtu Kutokana Na Uchanga Wake

"Yeye aliye dhaifu wa imani, mkaribisheni, walakini msimhukumu mawazo yake", Rum 14:1 SUV. Huko Rumi waamini waligawanyika katika vyakula na siku za kusali. Walihukumiana kwa vyakula walivyokula na kuhusu vile vyakula ambavyo hawakupaswa kula, na kuhusu siku za kumwabudu Mungu. "Mtu mmoja afanya tofauti kati ya siku na siku, mwingine aona siku zote kuwa sawasawa. [...]

By | November 25th, 2022|Neno La Leo|0 Comments

Uhusiano Sahihi Kati Ya Kanisa Na Serikali

"Kila mtu na aitii mamlaka iliyo kuu; kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu; na ile iliyopo umeamriwa na Mungu. Hivyo amwasiye mwenye mamlaka hushindana na agizo la Mungu; nao washindanao watajipatia hukumu", Rum 13:1‭-‬2 SUV. Mungu ameweka bayana kuhusu kutii mamlaka ya serikali, muumini akiwa hatii serikali yake, maandiko yametuonyesha wazi kuwa mtu huyo [...]

By | November 24th, 2022|Neno La Leo|0 Comments

Wanahitaji Kusikia Ndipo Waamini

"Basi wamwiteje yeye wasiyemwamini? Tena wamwaminije yeye wasiyemsikia? Tena wamsikieje pasipo mhubiri?" Rum 10:14 SUV. Imani yeyote unayoiona iwe nzuri au mbaya, ujue mtu aliibeba kwa kusikia mafundisho au mahubiri. Mafundisho sahihi yanazalisha Imani sahihi, na mafundisho potofu yanazalisha Imani potofu. Mtu anayesikiliza mafundisho sahihi mara kwa mara uwe na uhakika yatajenga Imani kwake. Mtu [...]

By | November 21st, 2022|Neno La Leo|0 Comments

Furahi Katika Dhiki Yako

"Wala si hivyo tu, ila na mfurahi katika dhiki pia; mkijua ya kuwa dhiki, kazi yake ni kuleta saburi; na kazi ya saburi ni uthabiti wa moyo; na kazi ya uthabiti wa moyo ni tumaini", Rum 5:3‭-‬4 SUV. Sio jambo rahisi kufurahi wakati unapitia mambo magumu katika maisha yako, hili halina ubishi kabisa. Tunamwona Paulo [...]

By | November 15th, 2022|Neno La Leo|0 Comments

Usiwahukumu Wengine Kwa Tabia Mbaya Uliyonayo Na Uliyoshindwa Kuiacha

"Hivyo wewe mwanadamu, utoapo hukumu juu yao na bado unafanya mambo yale yale, unadhani utaepuka hukumu ya Mungu?" Warumi 2:3 NEN. Wapo watu hupenda kusema usiangalie tabia yangu bali zingatia ninachokuambia au ninachokuhubiri au ninachokufundisha. Hatujui kuwa watu hujifunza zaidi kwa matendo yetu kuliko maneno yetu, unapomwambia mtoto asiwe na tabia fulani mbaya alafu wewe [...]

By | November 11th, 2022|Neno La Leo|0 Comments

Kubadili Kweli Ya Mungu Kuwa Uongo

"Kwa maana waliibadili kweli ya Mungu kuwa uongo, wakakisujudia kiumbe na kukiabudu badala ya Muumba anayehimidiwa milele. Amina", Rum 1:25 SUV. Mtu anapoamini uongo na anaujua ukweli mtu huyo atakuwa ameikataa kweli ya Mungu, akiikataa anaweza kuabudu chochote kilicho kinyume na neno la Mungu. Mtu anapoiacha kweli na kuamini uongo, mtu huyo atakuwa ameingiwa na [...]

By | November 10th, 2022|Neno La Leo|0 Comments

Heshima Ya Mtu Anaitengeneza Mtu Mwenyewe

"Yalipokwisha kutendeka hayo wengine waliokuwa na magonjwa katika kisiwa wakaja wakapozwa; nao wakatuheshimu kwa heshima nyingi; basi tulipoabiri wakatupakilia vitu vile tulivyokuwa na haja navyo", Mdo 28:9‭-‬10 SUV. Matendo makuu ya uponyaji aliyoyatenda Mungu kupitia Paulo, yalimfanya Paulo awe na heshima kubwa kwenye jamii. Heshima ya mtu haiji hivi hivi, yapo mambo yanayomfanya mtu huyo [...]

By | November 9th, 2022|Neno La Leo|0 Comments

Watch Dragon ball super