Neno La Leo – Chapeo Ya Wokovu

Je, Tunapaswa Kuacha Kusumbukia Mambo Ya Mwili Na Kujizamisha Na Mambo Ya Kiroho Peke Yake?

“Kwa sababu hiyo nawaambieni, Msisumbukie maisha yenu, mle nini au mnywe nini; wala miili yenu, mvae nini. Maisha je! Si zaidi ya chakula, na mwili zaidi ya mavazi?” Mt 6:25 SUV. Hebu tuliangalie hili jambo, je tunapaswa tu kuwa bize na mambo ya Mungu na kuacha mambo mengine yanayohusu kazi zetu za mikono? Yaani badala [...]

By | July 2nd, 2022|Neno La Leo|0 Comments

Kuudhiwa Kwa Mwamini Hakuepukiki Katika Maisha Yake Ya Wokovu

“Heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki; Maana ufalme wa mbinguni ni wao”, Mt 5:10 SUV. Sio habari jema sana kukuambia maneno haya, hasa wewe ambaye umeshaokoka, yanaweza yasiwe sehemu ya kuufurahisha sana moyo wako ila ni maneno ambayo yatakujenga sana katika maisha yako ya Imani. Wakati mwingine ni vizuri kuujua ukweli, unapoujua ukweli kuna [...]

By | July 1st, 2022|Neno La Leo|0 Comments

Namna Ya Kumshinda Shetani Anapotumia Neno La Mungu Kukushawishi Kutenda Dhambi.

“Akamwambia, Ukiwa ndiwe Mwana wa Mungu jitupe chini; kwa maana imeandikwa, Atakuagizia malaika zake; Na mikononi mwao watakuchukua; Usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe”, Mt 4:6 SUV Shetani alitumia Neno la Mungu kumjaribu Kristo kutenda dhambi. Pia lilikuwa ni jaribio la kumshawishi Yesu atoke kwenye njia ya utii mkamilifu kwa mapenzi ya Mungu. Kumbuka kwamba [...]

By | June 30th, 2022|Neno La Leo|0 Comments

Acha Dhambi Na Utubu Ufalme Wa Mungu Umekaribia

“Tubuni; kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia”, Mt 3:2 SUV. Toba maana yake ni “kugeuka”, kugeuka kutoka katika njia mbaya za uovu na kumgeukia Yesu Kristo, na kwa kupitia yeye, unamgeukia Mungu (Yn 14:1, 6; Mdo 8:22, 26:18). Uamuzi wa kugeuka kutoka katika dhambi na kugeukia wokovu katika Kristo, unahusisha kumpokea Kristo si tu kama [...]

By | June 29th, 2022|Neno La Leo|0 Comments

Kusudi La Mungu Linaweza Kusababisha Matatizo Makubwa Kwa Wengine Wakauawa Au Wakapoteza Vitu Vya Thamani.

“Ndipo Herode, alipoona ya kuwa amedhihakiwa na wale mamajusi, alighadhabika sana, akatuma watu akawaua watoto wote wanaume waliokuwako huko Bethlehemu na viungani mwake mwote, tangu wenye miaka miwili na waliopungua, kwa muda ule aliouhakikisha kwa wale mamajusi”, Mt 2:16 SUV. Jaribio la Herode mfalme wa Uyahudi kutaka kumua Yesu aliyezaliwa Bethlehemu, linatufundisha mambo mengi sana [...]

By | June 28th, 2022|Neno La Leo|0 Comments

Kuzaliwa Kwa Yesu Kristo Kulivyokuwa Kwa Namna Ya Pekee Na Ya Ajabu

“Tazama, bikira atachukua mimba, Naye atazaa mwana; Nao watamwita jina lake Imanueli; Yaani, Mungu pamoja nasi”, Mt 1:23 SUV. Mathayo na Luka katika vitabu vyao vya injili, wote wanakubaliana kuwa Yesu Kristo alichukuliwa/ilitungwa mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu na alizaliwa na mama bikira bila ya kulala au kuingiliwa na baba wa kibinadamu. “Kuzaliwa kwake [...]

By | June 27th, 2022|Neno La Leo|0 Comments

Nguvu Ya Ukiri Inavyoweza Kuleta Matokeo Chanya Au Hasi Kwenye Maisha Ya Mtu

"Yafueni majembe yenu yawe panga, na miundu yenu iwe mikuki; aliye dhaifu na aseme, Mimi ni hodari", Yoe 3:10 SUV. Mtu aliyechoka sana kwa kukata tamaa au kwa kuchoka, mtu huyu anaweza kuinuliwa kwa kinywa chake mwenyewe, ama mtu huyu anaweza kuinuliwa na maneno yenye kumtia moyo. Ukiri wa mtu kupitia kinywa chake una nguvu [...]

By | June 25th, 2022|Neno La Leo|0 Comments

Je! Utaendelea Kumwibia Mungu Hadi Lini?

"Je! Mwanadamu atamwibia Mungu? Lakini ninyi mnaniibia mimi. Lakini ninyi mwasema, Tumekuibia kwa namna gani? Mmeniibia zaka na dhabihu", Mal 3:8 SUV. Waisraeli walikuwa wanamwimbia Mungu sana kwa kushindwa kuleta zaka zao (sehemu ya kumi ya mapato yao). Katika sheria ya Musa watu au Waisraeli walitakiwa kutoa zaka walizoamriwa kutoa kutokana na maelekezo waliyopewa. "Tena [...]

By | June 24th, 2022|Neno La Leo|0 Comments

Kutakuwa Na Kuhani Katika Kiti Chake Cha Enzi.

"Naam, yeye atalijenga hekalu la BWANA; naye atauchukua huo utukufu; ataketi akimiliki katika kiti chake cha enzi; na kutakuwa na kuhani katika kiti chake cha enzi; na shauri la amani litakuwa kati ya hao wawili", Zek 6:13 SUV. Bwana alimwamuru Zekaria kutengeneza taji ya fedha na dhahabu na kuiweka katika kichwa cha Yoshua kuhani mkuu. [...]

By | June 22nd, 2022|Neno La Leo|0 Comments

JE Umelaaniwa au Umebarikiwa na MUNGU?

*BWANA asema hivi, Amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, Amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake Na moyoni mwake amemwacha BWANA. Yer 17:5 SUV* Kila mtu anaweza akawa na nafasi ya kujivunia wazazi wake, watoto wake, ndugu zake, marafiki zake, vile wanavyomsaidia mahitaji mbalimbali katika maisha yake. Kujivunia huku kunaweza kusiwe na tatizo lolote ikiwa mtu huyu hatawaona [...]

By | December 11th, 2021|Neno La Leo|0 Comments

Watch Dragon ball super