Chapeo Ya Wokovu – Chapeo Ya Wokovu

About Chapeo Ya Wokovu

This author has not yet filled in any details.
So far Chapeo Ya Wokovu has created 1008 blog entries.

Wakati Wa Kupoteza Watu Waliokuwa Pamoja Na Wewe

"Kwa ajili ya hayo wengi miongoni mwa wanafunzi wake wakarejea nyuma, wasiandamane naye tena", Yn 6:66 SUV. Yesu akiwa anajifafanua yeye ni nani, miongoni mwa watu waliomkimbia au kujiweka pembeni ni wanafunzi wake aliokuwa nao. Ukaribu wa wanafunzi wake inaonyesha wazi bado walikuwa na maswali au mashaka yaliyokuwa yanawakabili. Yesu alipojiweka wazi baadhi yao walirudi [...]

By | September 20th, 2022|Neno La Leo|0 Comments

Miaka Thelathini Na Nane Ya Mateso Magumu

"Na hapa palikuwa na mtu, ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka thelathini na minane", Yn 5:5 SUV. Mtu huyu anayezungumzwa na biblia katika andiko hili, alipitia kipindi kirefu sana cha mateso. Kipindi ambacho kilijaa kukata tamaa baada ya kutafuta msaada wa Mungu kwa muda mrefu pasipo mafanikio. Aliendelea kumtumaini Mungu kwa kuamini atamponya na shida [...]

By | September 19th, 2022|Neno La Leo|0 Comments

Upendo Wa Mungu Kwa Ulimwengu Mzima

"Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa Mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminiye asipotee, bali awe na uzima wa milele", Yn 3:16 SUV. Andiko hili takatifu la biblia linatufunua wazi moyo na kusudi la Mungu juu ya ulimwengu huu. Upendo wa Mungu ni mpana kiasi cha kutosha kuwakumbatia watu wote, yaani ulimwengu huu, [...]

By | September 16th, 2022|Neno La Leo|0 Comments

DIVAI ALIYOITENGENEZA YESU KWENYE HARUSI YA KANA KWELI ILIKUWA NI POMBE?

"Yesu naye alikuwa amealikwa arusini pamoja na wanafunzi wake. Hata divai ilipowatindikia, mamaye Yesu akamwambia, Hawana divai", Yn 2:2‭-‬3 SUV. Ukifuatilia aina mbalimbali za Divai utaona zimegawanyika makundi kadhaa yenye kilevi na isiyokuwa na kilevi, lakini tuone Divai aliyotengeneza Yesu. Ipo mitazimo mengi juu ya hili na wapo watu wanaamini divai iliyotolewa mwanzoni mwa harusi [...]

By | September 15th, 2022|Neno La Leo|0 Comments

Ombea Ufahamu Wako Au Wa Wengine Waweze Kuelewa Maandiko

"Ndipo akafungua fahamu zao ili waweze kuyaelewa Maandiko", Luka 24:45 NEN. Tunaweza tusione ladha ya neno la Mungu ilivyo sawasawa, tukasoma na tusione msisimko wowote wa mguso ndani yetu, kutokana na kusoma kama habari zingine kwenye vitabu vingine. Tunaweza kuwalaumu watu hawaelewi kile tunakifundisha au tunakihubiri tukifikiri wanafanya makusudi kutokuelewa yale tunawaambia. Moja ya hitaji [...]

By | September 13th, 2022|Neno La Leo|0 Comments

Wanaokuambia Usiogope Tupo Pamoja Na Wewe Usije Ukawaamini Asilimia Zote Watakuja Kukumbia

“Akamwambia, Bwana, niwapo pamoja nawe, mimi ni tayari kwenda gerezani au hata kifoni”, Lk 22:33 SUV. Petro alikuwa ni mmoja wa wanafunzi wa Yesu mahiri na waliokuwa karibu sana na yeye, ukimfuatilia Petro utaona matukio kadhaa aliyoyafanya akiwa na Yesu, huyu huyu Petro ndiye aliyeahidiwa baadhi ya ahadi na Yesu. Urafiki wa Petro na Yesu [...]

By | September 10th, 2022|Neno La Leo|0 Comments

Uaminifu Wa Mtu Unavyoweza Kumpa Fursa Ya Kupata Na Kumiliki Vikubwa

"Akamwambia, Vema, mtumwa mwema; kwa vile ulivyokuwa mwaminifu katika neno lililo dogo, uwe na mamlaka juu ya miji kumi", Lk 19:17 SUV. Mtu yeyote ambaye amekuwa mwaminifu katika kumtumikia Mungu na kulitumikia lile kusudi lake kwa uaminifu, mtu huyo atapata thawabu kubwa katika dunia ya sasa na ufalme ujao. Watu hawa waaminifu na wenye bidii [...]

By | September 7th, 2022|Neno La Leo|0 Comments

Acha Wacheke Na Waonyeshe Dharau Zao Kwa Unachofanya/Unachotaka Kufanya

"Na watu wote walikuwa wakilia na kumwombolezea; akasema, Msilie, hakufa huyu, bali amelala usingizi tu. Wakamcheka sana, maana walijua ya kuwa amekwisha kufa", Lk 8:52‭-‬53 SUV. Wakati mwingine huwa tunaonekana kama tumechanganyikiwa au hatuna akili sawa sawa, hasa tulioamini. Kuna mambo unaweza kumweleza mtu au kuna maono unaweza kumshirikisha mtu akaishia kukucheka au kukudharau. Usipokaa [...]

By | August 25th, 2022|Neno La Leo|0 Comments

Jenga Mtazamo Sahihi Juu Ya Wanaume/Wanawake Kabla Hujaoa/Hujaolewa

Tuingie moja kwa moja kwenye mada tajwa hapo juu, watu baadhi wameingia kwenye ndoa na watu sahihi ila mitazamo yao juu yao sio sahihi, wapo wameingia kwenye ndoa sio sahihi kwa sababu ya mitazamo yao isiyo sahihi, na wapo hawataki kuingia kwenye ndoa wamebaki kutangatanga na kila mwanaume/mwanamke kwa sababu ya mitazamo yao mibaya. Mtu [...]

By | August 23rd, 2022|Mahusiano|0 Comments

Umuhimu Wa Kuomba Mungu Kwa Mwamini

"Lakini yeye alikuwa akijiepua, akaenda mahali pasipokuwa na watu, akaomba", Lk 5:16 SUV. Hapa tunamwona Luka anasisitiza zaidi ya waandishi wengine wa vitabu vya injili(Marko, Yohana, Mathayo) kuhusu nafasi ya maombi katika maisha na kazi ya Yesu. Roho Mtakatifu alipomshukia Yesu katika mto Yordani alikuwa anaomba Mungu. "Ikawa, watu wote walipokwisha kubatizwa, na Yesu naye [...]

By | August 22nd, 2022|Neno La Leo|0 Comments

Watch Dragon ball super