Mahusiano – Chapeo Ya Wokovu

Je! Mbinguni Kutakuwa Kuna Kuoa Na Kuolewa?

"Basi, katika kiyama atakuwa mke wa yupi katika hao? Maana wote saba walikuwa naye", Mk 12:23 SUV. Zipo dhana nyingi sana juu ya hili, wapo wanaamini kuwa tukifika mbinguni tutaoa na wengine kuolewa. Wapo wamebaki njia panda, ipi ni sahihi, na ipi sio sahihi, kutokana na mkanganyiko wa mafundisho mbalimbali tofauti juu ya hili. Sio [...]

By | August 11th, 2022|Mahusiano|0 Comments

Vitu 3 Vya Kuzingatia Unapofanyiwa Mambo Mabaya Au Ya Aibu Na Mume/Mke Wako

“Mimi nasema hivi, Uishike amri ya mfalme; na hiyo kwa sababu umeapa kwa Mungu. Usifanye haraka kutoka mbele ya uso wake; usiendelee kufanya lililo baya; maana yeye hufanya lo lote limpendezalo. Kwa kuwa neno la mfalme lina nguvu; naye ni nani awezaye kumwambia huyo, Wafanya nini?” Mhu 8:2‭-‬4 SUV.‬ Hadi mtu kuitwa mume au mke, [...]

By | August 9th, 2022|Mahusiano|0 Comments

Mambo 5 Ya Kuzingatia Ili Usirudie Kosa Ulilowahi Kufanya Huko Nyuma Kwenye Mahusiano Yako

Ukiwa kama kijana wa kike au kiume na uliwahi kufanya makosa huko nyuma ukajiingiza kwenye mahusiano ambayo yalikupa maumivu na yakaharibika, wakati mwingine ukiwaza kuingia kwenye mahusiano mengine unajiona utakutana na yale yale. Wakati mwingine unataka kufanya maamuzi ya kuwa na mtu mwingine ambaye unataka kuanza safari ya kuingia kwenye ndoa, lakini unasita sita kwa [...]

By | July 5th, 2022|Mahusiano|Comments Off on Mambo 5 Ya Kuzingatia Ili Usirudie Kosa Ulilowahi Kufanya Huko Nyuma Kwenye Mahusiano Yako

Namna Ya Kukabiliana Na Matamanio/Matarajio Yako Na Ya Wazazi/Ndugu Kuhusu Kuoa Na Kuolewa.

Wazazi wanapitia changamoto ya watoto wao kutoolewa na kutooa kwa wakati waliotarajia wao, vijana wa kiume wakiulizwa kuhusu hili wana sababu nyingi juu ya hili. Wapo watakuambia bado hawajaona wa kumuoa, wengine watasema wasichana wanachagua sana wanaume wa kuwaoa, wengine watakuambia muda bado, na wengine wanauguza maumivu ya kuachwa kipindi kilichopita. Wengine wana hofu kutokana [...]

By | June 25th, 2022|Mahusiano|0 Comments

Usimtende Mabaya Mke Wa Ujana Wako.

Mke na mume "Lakini ninyi mwasema, Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu BWANA amekuwa shahidi kati ya wewe na mke wa ujana wako, uliyemtenda mambo ya hiana, angawa yeye ni mwenzako, na mke wa agano lako", Mal 2:14 SUV. Wanaume wengi wa Kiyahudi baada ya kutoka uhamishoni walikuwa siyo waaminifu kwa wake zao ambao [...]

By | June 23rd, 2022|Mahusiano|0 Comments

Hatua Tano(5) Za Kukusaidia Unapojikuta Umri Umeenda Na Unahitaji Kuoa/Kuolewa Ila Hupati/Huoni Wa Kukuoa Au Wakumuoa.

Moja ya eneo ambalo linawapa changamoto wengi ni pale mtu anapofika muda wa kuhitaji kuoa/kuolewa ila anakuwa haoni yule anayemhitaji, wengine uvumilivu huwashinda na kujikuta wanaingia kwenye mahusiano ambayo hawakuyataka au hawakuyatarajia. Kuchelewa kuoa/kuolewa kunachangiwa na sababu mbalimbali, mwenye changamoto hii asimpomtegemea Mungu, au Imani yake ikiyumba, au asipopata washauri wazuri, atafanya maamuzi ambayo sio [...]

By | April 15th, 2022|Mahusiano|0 Comments

Umuhimu Wa Kujua Mila Na Desturi Za Unayetaka Kumuoa/Kuolewa Naye.

Tunapompokea Yesu anatubadilisha mambo mengi sana, namna isiyofaa mbele zake inaondoka ndani mwa mtu hasa pale anapojazwa na Roho Mtakatifu. Unakuta mnakuwa kitu kimoja na watu ambao hamkuzaliwa tumbo moja na wala sio wa kabila moja. Pamoja na hayo yapo mambo katika tamaduni zetu huwa hayaachwi moja kwa moja, ndio maana utaambiwa mambo fulani yameondolewa [...]

By | March 1st, 2022|Mahusiano|0 Comments

Sababu Tano(5) Zinazopelekea Wachumba Kugombana Siku Za Sikukuu Au Matukio Maalumu Na Kupelekea Kuachana.

Ndugu msomaji wangu, sio ajabu umekutana na mkasa huu wa kuachana na mchumba wako au rafiki yako siku ya sherehe au sikukuu fulani au tukio fulani maalumu. Kama sio wewe ulikutwa na hichi kisa basi utakuwa umeshuhudia matukio kama haya kwa vijana wenzako au kwa marafiki zako. Huenda hujawahi kukaa chini ukafikiri huwa inatokana na [...]

By | February 15th, 2022|Mahusiano|0 Comments

Hatua Tatu(3) Za Kufanya Unapompenda Msichana/Mvulana Ila Yeye Haonyeshi Kukupenda.

Hali kama hii huwapata baadhi ya vijana, anaweza kuwa kijana wa kike au wakiume, kijana wa kiume anaweza kumpenda msichana na akatamani awe mke wake ila akakataliwa. Na binti anaweza kumpenda kijana wa kiume na kutamani awe mume wake ila jambo hilo likawa gumu kwake. Ikiwa vijana wengi wanakutana na changamoto hii na wakati mwingine [...]

By | February 8th, 2022|Mahusiano|0 Comments

Je Unaweza Kuacha Tabia Mbaya Ya Uasherati Baada Ya Kuoa/Kuolewa?

"Nikioa/nikiolewa nitabadilika na kuacha hii tabia mbaya ya kutembea na wanawake/wanaume hovyo." Moja ya kauli ambayo vijana wengi huwa wanajisemea ni hii kauli, kauli ambayo huwa inawapa uhalali wa kuendelea kufanya uasherati bila kuwa na wasiwasi wowote huku wakijifariji kuwa siku wakioa/wakiolewa wataacha hiyo tabia uasherati. Uasherati ukimkamata mtu huwa huangalii kama ameoa au ameolewa, [...]

By | February 1st, 2022|Mahusiano|0 Comments

Watch Dragon ball super