Neno La Leo – Chapeo Ya Wokovu

JE Umelaaniwa au Umebarikiwa na MUNGU?

*BWANA asema hivi, Amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, Amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake Na moyoni mwake amemwacha BWANA. Yer 17:5 SUV* Kila mtu anaweza akawa na nafasi ya kujivunia wazazi wake, watoto wake, ndugu zake, marafiki zake, vile wanavyomsaidia mahitaji mbalimbali katika maisha yake. Kujivunia huku kunaweza kusiwe na tatizo lolote ikiwa mtu huyu hatawaona [...]

By | December 11th, 2021|Neno La Leo|0 Comments

Faida Tano(5) Za Kumsikiliza Mungu Anachokuelekeza Ufanye/Usifanye.

Tena neno la BWANA likanijia, kusema, Wewe hutaoa mke, wala hutakuwa na wana wala binti mahali hapa. Maana BWANA asema hivi, katika habari za wana, na katika habari za binti, wazaliwao mahali hapa, na katika habari za mama zao waliowazaa, na katika habari za baba zao waliowazaa, katika nchi hii; watakufa kwa maradhi mabaya; hawataliliwa, [...]

By | December 10th, 2021|Neno La Leo|0 Comments

Muulize Bwana Juu Ya Shida Yako Na Sio Wenye Pepo Wa Utambuzi.

Tukiwa kama wakristo tunapaswa kuelewa kwamba tunapokuwa tumeokoka, tunapaswa kusimama na Yesu nyakati zote. Shida inakuja pale mtu anapokuwa ameokoka vizuri, alafu ikatokea shida ngumu kwake. Anaamua kumgeukia Shetani kwa kufikiri kuwa huko ndio kuna msaada mzuri zaidi. Kufanya hivyo kwa mkristo kunamfanya afarakane na Mungu wake. Hii wengi huwa hawaoni kama ina madhara makubwa [...]

By | August 15th, 2020|Neno La Leo|0 Comments

Bwana Anakutaka Utengeneze Mambo Yako Kwanza Kabla Hujafa.

Leo napenda tukumbushane mambo ya msingi sana, habari za kifo zinaweza zisiwe njema sana kwako. Lakini hatutaacha kuzizungumzia maana kifo kipo mbele yetu, itafika wakati ambao utaondoka hapa duniani. Kuna wakati huwa tunajisahaulisha kuhusu kifo, sio jambo la kufikiria kila wakati hadi ukose raha, hata utakapokumbuka kuwa kuna kifo, hupaswi kukosa raha. Unachopaswa kufanya ni [...]

By | July 31st, 2020|Neno La Leo|0 Comments

Usimtishie Mabaya Mtumishi Wa Mungu Aliyeitwa.

Matisho katika maisha yapo, yanaweza yakawa ni matisho ya kukufanya uwe na adabu kwa Mungu au mwanadamu. Matisho haya yanaweza yakawa na nia njema ya kukuweka katika njia nzuri ya kumpendeza Bwana. Maana wapo watu hawawezi kumheshimu Mungu hadi waone kuna tukio fulani la kuwaogopesha kwao, ndio waanze kumwona Mungu kwa viwango vya juu. Matisho [...]

By | July 29th, 2020|Neno La Leo|0 Comments

Uaminifu Wako Utawafanya Watu Wasiwe Na Mashaka Na Wewe.

Kuna watu huwa hawaaminiki kabisa, wakikabidhiwa vitu au wakiachiwa vitu lazima wafuatiliwe kwa ukaribu sana. Wanafuatiliwa kwa sababu wanajulikana kwa kudokoa/kuiba. Ukimpa kitu kinaweza kisirudi, na kikirudi kinarudi kikiwa pungufu. Watu kama hawa huwa wanajiharibia sifa zao, wanawafanya watu wengine wasiwe na imani nao kabisa. Ndio maana mtu anaweza akawa anafuatiliwa sana, wakati mwingine mpaka [...]

By | July 23rd, 2020|Neno La Leo|0 Comments

Hatari Kufumbwa Macho Yako Ya Kiroho Usiweze Kuona.

Changamoto kwenye hili wengi huwa hawajioni kama wamefumbwa macho yao ya kiroho. Kama mtu hajui kama macho  yake yamefumbwa, itakuwa ngumu kutambua mahali alipo sio sahihi. Pia atakuwa hawezi kutambua mahali alipo ni sahihi/salama, badala yake atakuwa anajiona hayupo sehemu sahihi/salama kwa sababu haoni. Kufumbwa macho kwa mtu ni jambo ambalo lipo, sio jambo la [...]

By | July 22nd, 2020|Neno La Leo|0 Comments

Kiwango Chako Cha Kumpenda Mungu Kinaamua Maisha Yako Yaweje.

Wakati mwingine tumekuwa tunamwendea Mungu tukiwa na shida, tunakuwa siriazi kweli kumweleza shida zetu. Kufanya hivyo sio vibaya kwa upande mwingine ila kwa upande mwingine kuna shida, yaani ni sawa kumkumbuka mtu wakati wa shida ila wakati huna shida upo na mambo yako. Kumpenda Mungu kwa misimu, yaani ukiwa muhitaji wa jambo fulani kwake ndio [...]

By | July 13th, 2020|Neno La Leo|0 Comments

Anza Na Bwana Kwa Kile Ulicho Nacho.

2 FAL. 4:2 SUV. Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Niambie una kitu gani nyumbani? Akasema, mimi mjakazi wako sina kitu, ila chupa ya mafuta. Kila mmoja ana kitu cha kuanzia ili aende hatua nyingine. Hicho hicho uonacho si kitu, ndicho Bwana anataka kuanza nacho. Huyu mke wa mtumishi alikuwa anapita kwenye changamoto nyingi; ujane, umaskini, upweke [...]

By | July 11th, 2020|Neno La Leo|0 Comments

Mawazo Ya Mungu Si Kama Ya Mwanadamu.

Maandiko yanatuambia kwamba; Haya, njoni, tusemezane, asema BWANA. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji; zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. ISA. 1:18 SUV. Wekundu wa dhambi yako unaweza ukawafanya watu wakuhukumu na kuona kwamba dhambi yako haiwezi kusamehewa. Lakini sivyo Mungu anavyomtazama mtu huyo, Mungu anapokuwa kwenye kiti cha enzi anatamani [...]

By | July 7th, 2020|Neno La Leo|0 Comments

Watch Dragon ball super