“Kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo. Kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndilo ninyi”, 1 Kor 3:17 SUV.

Mtume anatoa moja ya maonyo makali kwa yeyote anayehusika na ujenzi wa kanisa la Kristo.

Andiko hili ni muhimu sana kwa mtumishi yeyote anayesimama kufundisha au kuhubiri wengine.

Mtu yeyote atakayeliharibu hekalu la Mungu yaani kusanyiko la watu wa Mungu katika kanisa au ukumbi fulani, mtu huyo Mungu atashughulika naye.

Watu wanaweza kulichafua kanisa kwa kuliingiza katika mambo mabaya ya zinaa au uasherati au ngono.

Jambo lingine ni mambo ya uongo, na mambo ya ubinafsi, haya yanaliharibu kanisa la Kristo na kujikuta tumemezeshwa mambo yasiyofaa.

Uharibifu mwingine ni kufundisha mafundisho potofu, kuipiga ile kweli ya Mungu na kuleta mafundisho yaliyo kinyume na neno la Mungu.

Mwingine anaweza akalitumia neno kama kivuli ila Tafsiri anazotoa kupitia hilo neno unaona kabisa yupo kinyume na hilo neno la Mungu.

“Kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri, watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii, makafiri, wabadilio neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi, nao humkana yeye aliye peke yake Mola, na Bwana wetu Yesu Kristo”, Yud 1:4 SUV.

Jambo lingine linaloweza kulinajisi kanisa ni kuikubali dhambi na matendo mengine mabaya ya Dunia, na kuenenda katika hekima za dunia zinazoenda kinyume na neno la Mungu.

Injili iliyopotoshwa inaweza kuharibu sana wale walio dhaifu katika imani, ikawafanya wabebe vitu visivyofaa katika maisha yao ya wokovu.

Mtu yeyote anayeingiza mafundisho potofu, uwe na uhakika atashughulikiwa na mwenye kanisa lake hapa duniani.

Tujilinde na mafundisho potofu hasa sisi walimu wenye jukumu la kuwafundisha wengine neno la Mungu.

Soma neno ukue kiroho
Liwe jua iwe mvua soma biblia
Mungu akubariki sana
Samson Ernest
+255759808081